دسته‌ها
اخبار

فاویکون های SERP موبایل گوگل: برای بهتر یا بدتر؟در 22 می 2019، SERP موبایل گوگل رسماً از فاوی، ها استقبال کرد. بسیاری از قدرت برندسازی ظاهر شدن فاوی، ها در نتیجه ارگ،ک شما را تبلیغ می کنند. اما آیا واقعا یک ع، ارزش هزار کلمه را دارد؟ درج فاوی، ها در SERP موبایل به چه ،ی بیشتر کمک می کند؟ آیا بازنده ای وجود دارد؟ آیا داشتن فاوی، باعث می شود نام سایت شما کمتر برجستگی داشته باشد؟ به سادگی، آیا فاوی، های جدید در SERP موبایل برای نتیجه ارگ،ک صفحه شما خوب هستند یا بد؟


منبع: https://www.rankranger.com/blog/google-mobile-serp-favicons